7. 8. 1866

Okupovaná města pruskými vojáky měla povinnost poskytovat vojákům ubytování i pevně stanovené “výživné”. Obecní představitelé v Ivančicích vydali 7. srpna vyhlášku, na základě které byli ubytovatelé povinni poskytnout denně královským důstojníkům a vojenským úředníkům k snídani kávu s pečivem, k obědu polévku, “při vaření s masem, pečeni s přídavkem a židlík vína”. Pruským poddůstojníkům a vojínům byli ubytovatelé povinni zajistit denní stravu: “1 libru a 26 lotů chleba, 6 lotů rýže aneb 7 1/2 lotu krup aneb 15 lotů luštěnin, 1 lot kávy, 1 1/2 lotů soli, půl libry masa” a nemohl pochopitelně chybět “židlík vína neb 1/4 židlíku kořalky”.

Post Author: admin

Správce webových stránek města Ivančice. tel.: 546 419 435 e-mail: tichy@muiv.cz, muiv@ivancice.cz