6. 8. 1849

Osobní ambice, politické třenice a vzájemné urážky některých osobností ivančického politického života vedly v důsledku až k situaci, kdy tehdejší starosta F. Blažek rezignoval a později byla krajským úřadem nařízena volba prozatimního starosty (či purkmistra). Ve sdělení veřejnosti se uvádělo: … že dle nařízení císařského královského ouřadu … od zdejších měšťanů neb sausedů prozatímní purkmistr vyvolen býti má”. Magistrát nařizoval: “aby každý saused hlas až do pondělka to jest 6. sprna od 9 až do 11 ti hodin před shromážděnou komisí v radnici přednesl, aneb toho času cedulku zapečetěnou odeslal, a to sice vlastní rukou psanou.” Většina voličů se v ten den vyslovila pro Jiřího Vobratanského.

Post Author: admin

Správce webových stránek města Ivančice. tel.: 546 419 435 e-mail: tichy@muiv.cz, muiv@ivancice.cz