30. 1. 1946

škpt. gšt. Vladimír Šoffr se vrátil v květnu 1945 po šesti letech utrpení v nacistických věznicích a táborech do Ivančic ke své rodině. Opět vstoupil do armády a byl povýšen na hodnost majora. Na počátku roku 1946 byl požádán o cyklus přednášek “Nauka o obraně státu” pro studenty brněnských vysokých škol. Ve své přednášce dne 30.1. 1946 před velkým shormážděním studentů Vysoké školy technické mj. uvedl, že průměrnost v kombinaci s neomezenou mocí může být nebezpečná a inteligenci označil za duchovní sílu národa – ta je ovšem často znevažována. Tato a jiná slova se nelíbila představitelům krajského výboru KSČ, zejména O. Šlingovi a komunisté vzápětí spustili protřednictvím deníku ROVNOST proti V. Šoffrovi štvavou a pomlouvačnou kampaň.

Post Author: admin

Správce webových stránek města Ivančice. tel.: 546 419 435 e-mail: tichy@muiv.cz, muiv@ivancice.cz