3. 1. 1759

Václav Novotný zemřel a 3. ledna 1759 byl v Ivančicích pochován. Václav Novotný působil v Ivančicích jako učitel. Škola za jeho časů byla společenskou kategorií všeobecně opomíjenou. Docházka dětí do vyučování byla dobrovolná a tudíž nevalná, a učitelů, kteří se rekrutovali z řad gramotné části obyvatel – často jimi byli i vysloužilí vojáci, nepožívali nijaké vážnosti mezi sousedy i u nadřízených. Úroveň tehdejšího školství přibližuje Tomáš Procházka, když ve svých dějinách města Ivančic reprodukoval vzpomínky svého otce: “Naši otcové vyprávěli nám často, že tenkráte za jejich čaů chodil do školy kdo chtěl a kam chtěl. Můj otec s jinými na věži byl posílán. Městský zvoník byl učitelem jeho!”

Post Author: admin

Správce webových stránek města Ivančice. tel.: 546 419 435 e-mail: tichy@muiv.cz, muiv@ivancice.cz