29. 8. 1865

Augustin Kratochvíl se narodil 29.8. 1865. Byl významným historikem, který zpracoval mnoho monografií různých moravských měst, zejména však Ivančic, až dosud nejpodrobnějšího zpracování místních dějin, které vydal Musejní spolek s podporou zemského sněmu r. 1906.

Post Author: admin

Správce webových stránek města Ivančice. tel.: 546 419 435 e-mail: tichy@muiv.cz, muiv@ivancice.cz