26. 5. 1945

Václav Richter z Jihlavy přivezl kuřivo, přes 1 milion kusů cigaret a doutníků. Ale pokus získati ze slavkovského cukrovaru cukr se nezdařil, ač je tam 400 vagónů připravených k odvozu. Dnes projíždějí městem dlouhé kolony koní, hnaných německými zajatci. Sem tam ruský ozbrojenec. Též povozů je tu hojně. Jedou na východ. Dnes byla u Jamolic zachycena výprava uprchlíků z Jihlavy. Směřovala k rakouským hranicím. Byli mezi nimi bývalý komisař Schwetz a bývalý Ortsgruppenleiter Heschl. Byli dopraveni do Ivančic. Příjezd byl avisován na 16. hod. Sta lidí jej očekávalo na náměstí. Partyzáni přinutili zajatce, aby se zdviženými pravicemi volali:” Wir danken unserem Fúhrer!” Koně náleželi místním rolníkům, kteří je musili před časem propůjčiti uprchlíkům, aby jim již nebyli vráceni. Dnes se jich dočkali.

Post Author: admin

Správce webových stránek města Ivančice. tel.: 546 419 435 e-mail: tichy@muiv.cz, muiv@ivancice.cz