20. 5. 1945

Na svatodušní neděli 20. koná se o 1/2 16. hod. průvod Svazu mládeže na sokolovnu. Nese se v něm prapor československý i rudý, jdou děti, hudba, Národní výbor, dívky v kroji, mladí mužové a ženy. Na prostoru u sokolovny je nejdříve proslov, pak tanec.

Post Author: admin

Správce webových stránek města Ivančice. tel.: 546 419 435 e-mail: tichy@muiv.cz, muiv@ivancice.cz