19. 1. 1919

Představitelé města podpořili požadavek “Matice středoškolské” a na valné hromadě konané 15. ledna 1919 se přítomní usnesli požadovat otevření státního gymnázia již ve školním roce 1919/1920. Avšak ministerstvo školství tuto žádost zamítlo, s poukazem na špatnou finanční situaci Ivančických. Matice a představení města se proto dohodli na otevření vlastního soukromého gymnázia, které ještě v témže roku otveřeno opravdu bylo, neslo název “Blahoslavovo reálné gymnázium”.

Post Author: admin

Správce webových stránek města Ivančice. tel.: 546 419 435 e-mail: tichy@muiv.cz, muiv@ivancice.cz