19. 1. 1893

Starosta Hans rezignoval 19. ledna 1893. Jako důvod k opuštění funkce uvedl zdravotní důvody. Na prvního radního a svého zástupce Jana Schwarze se obracel v dopise: “Račtež pane radní všem pánům radním a zastupitelstvu obce oznámiti, že pro moje chatrné zdraví skládám úřad co starosta našeho města, a že mne nejni možná dále obecní záležitosti říditi a co starosta úřadovati”.

Post Author: admin

Správce webových stránek města Ivančice. tel.: 546 419 435 e-mail: tichy@muiv.cz, muiv@ivancice.cz