18. 8. 1919

Po mnoha jednáních dalo ministerstvo školství 18. srpna roku 1919 konečně souhlas k otevření soukromého gymnázia, které neslo oficiální název Blahoslavovo reálné gymnásium. Ředitelem ústavu byl jmenován PhDr. Jaroslav Lisický, profesor státní reálky v Jevíčku, který o „zdárný rozvoj ústavu horlivě se přičiňoval“ a který byl mimochodem žákem profesora Masaryka na pražské Karlově univerzitě.

Post Author: admin

Správce webových stránek města Ivančice. tel.: 546 419 435 e-mail: tichy@muiv.cz, muiv@ivancice.cz