15. 5. 1945

Odpoledne byla slyšet na Réně střelba. Němčičtí utíkají z pole a žádají nás o pomoc. Poplach způsobili 2 výrostci. Byli potrestáni citelně. Volají se mužové od 16 do 60 let, aby šli zahazovat zákopy. Mají 30 K denní mzdy. Němečtí uprchlíci, umístění v koželužně, byli posláni do Rakouska. Každý dostal na cestu veku chleba. Do Krumlova mají průvodce z Ivančic, do Znojma je provází průvodce krumlovský a znojemský průvodce je převedl do Rakouska. Z Ivančic se vypravují partyzáni auty do okolí, na Krumlovsko a Znojemsko, aby kraj vyčistili od německých zbloudilců, kteří jej znepokojují.

Post Author: admin

Správce webových stránek města Ivančice. tel.: 546 419 435 e-mail: tichy@muiv.cz, muiv@ivancice.cz