14. 7. 1920

V době bytové krize a nedostatku stavebního materiálu na začátku 20. let minulého století cihelna bratrů Panovských neprodukovala potřebný stavební materiál. V červenci roku 1920 se ivančické obecní zastupitelstvo usneslo hlasy většiny členů, aby “zabrána byla kruhová cihelna patřící Alfrédu a Karlu Panovskému v Ivančicích”. Úmysl zabrat cihelnu Panovských zdůvodňovalo ivančické zastupitelstvo v dopise ze 14.7. 1920 adresovaném zemské politické správě v Brně mimo jiné i tím, že: “Kruhová cihelna patřící K. a Alf. Panovským … od roku 1914 měla připravené cihly a tašky (křidlice) v peci a “do dnešního dne tyto nevypálené vzdor upozornění mětstské rady a okresní politické správy v Brně na nedostatek stavebního materiálu pro opravy a stavění bytů, o které je v Ivančicích přímo katastrofální nouze. Z jednání fy Panovský je vidno”, upozorňovali zástupci Ivančic, “že majitelé tito sabotovali republiku tím, že nepracují v cihelně vzdor upozornění a všeobecnému nedostatku cihel, aby nebyli přidrženi ku placení daní a aby mohli zkrátit republiku o poplatek z přírůstku hodnoty a dávky z majetku …”. Ivančická městská rada proto žádala “o potvrzení a provedení zabrání cihelny fy. Panovský do 14 dnů …” Nakonec zřejmě došlo k dohodě, neboť cihelna rozjela provoz.

Post Author: admin

Správce webových stránek města Ivančice. tel.: 546 419 435 e-mail: tichy@muiv.cz, muiv@ivancice.cz