14. 5. 1945

Slouží se zádušní mše za padlé rodáky v 2. světové válce. Z věže se hlásí zprávy a různé povely. Městem projíždí stále vozy s uprchlíky. Noviny se hojně kupují. Zatím vychází Rovnost, Obroda národa, Slovo národa. Píší rozumně, nabádají vesměs k národní svornosti.

Post Author: admin

Správce webových stránek města Ivančice. tel.: 546 419 435 e-mail: tichy@muiv.cz, muiv@ivancice.cz