10. 1. 1896

Vydatným pomocníkem při prosazování českých politických a vlasteneckých zájmů v Ivančicích a okolí se stal od 10. ledna 1896 čtrnáctideník Zájmy lidu, “časopis ku hájení českého lidu na Ivančicku, Krumlovsku a okolí”. Cílem bylo “uvědomovati lid o jeho právech politických, hájiti jeho nejširší zájmy, šířiti národní vědomí a pracovati ku hmotnému povznesení lidí”, neboť “tak platně přispějeme svaté naší věci a konečně dočkáme se, že národu našemu dostane se jeho práv, která mu náleží”. Jak uváděl redaktor Pokorný v prvním čísle čtrnáctideníku “pečlivě si všímat veškerých otázek pro kraj náš důležitých” a zvláště se zaměřovat “k našemu rolnictvu a živnostnictvu, kteréžto oba stavy nacházejí se nyní ve stavu zbědovaném …

Post Author: admin

Správce webových stránek města Ivančice. tel.: 546 419 435 e-mail: tichy@muiv.cz, muiv@ivancice.cz