T.G. Masaryk v Ivančicích

Ač se v Ivančicích ve 20. a 30. letech odehrálo mnoho zajímavého a město uvítalo nejednu důležitou osobnost, pro většinu obyvatel se stala nejvýznamnější událostí v životě Ivančic návštěva prezidenta Republiky československé, T. G. Masaryka. Do Ivančic prezident zavítal podle předem připraveného programu ve středu 13. června 1928. Součástí článku jsou dobové fotografie … Uvítalo jej slavnostně vyzdobené město a Palackého náměstí zaplněné […]

Zpráva o činnosti Městské policie Ivančice za rok 2015

Za uplynulý rok 2015 bylo strážníky MěP Ivančice řešeno celkem 895 přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Jednalo se hlavně o nepovolené parkování na chodníku, kde to není povoleno dopravní značkou, nerespektování dopravního značení zákaz vjezdu, zákaz zastavení, zákaz stání, jízda na neosvětleném jízdním kole v noční době, překročení povolené rychlosti v obci, nerespektování dopravního značení zóna s omezeným […]