Řidičům se zjednoduší jednání s úřady – Novinky.cz

Změny v motoristické legislativě zjednoduší řidičům jednání s úřady.

Už od června 2017 budou moci žádat o změny v registru vozidel na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností. Od poloviny příštího roku pak má totéž platit i pro vyřizování žádostí o vydání řidičského průkazu.

Provádět úkony v registru nejen v místě trvalého bydliště či sídla firmy umožní majitelům a provozovatelům motorových vozidel vládní novela zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, která nabude účinnosti 1. června.

Zdroj: Řidičům se zjednoduší jednání s úřady – Novinky.cz

Post Author: admin

Správce webových stránek města Ivančice. tel.: 546 419 435 e-mail: tichy@muiv.cz, muiv@ivancice.cz