Senior TAXI

     Senior TAXI Ivančice

 

Provoz SeniorTaxi je spuštěn od 1. března 2017, služba je určena pro seniory od 70ti let, nebo pro držitele průkazu ZTPZTP/P s trvalým pobytem v městě Ivančice (nebo jeho místních částech).

Provoz SeniorTaxi je zajišťován pouze v rámci katastrálních území města Ivančice a jeho místních částí; (ve směru na Dol. Kounice po parkoviště v lokalitě Stříbský mlýn), nelze použít např. pro cestu do Oslavan apod.

Pro využití služby SeniorTaxi je třeba mít zvláštní legitimaci, která se předkládá řidiči před nástupem do vozidla; tuto legitimaci mohou zájemci získat v budově MěÚ Ivančice na Palackého náměstí 5/11 v sídle Odboru sociálních věcí, v přízemí – legitimace bude oprávněnému žadateli vystavena oproti předložení občanského průkazu nebo průkazu ZTP (popř. ZTP/P) zdarma.

Provoz SeniorTaxi je zajišťován v pracovních dnech v čase od 07:00 do 15:00 hod.

Přistavení vozu je nutné minimálně 1 pracovní den předem objednat, a to na telefonním čísle provozovatele: 606 401 968

Cena poskytované služby:

  • 15,- Kč – v případě, že nástupním/výstupním místem bude katastrální území Ivančice, Němčice u Ivančic, Alexovice, Letkovice, Kounické předměstí (po parkoviště v lokalitě Stříbský mlýn)
  • 20,- Kč – v případě, že nástupním/výstupním místem bude katastrální území Řeznovice, Hrubšice, Budkovice

 

Pokud bude jízdu společně absolvovat více osob s platnou legitimací SeniorTaxi, platí každá osoba zvlášť.