Zrekonstruované parkoviště na novém sídlišti otevřeno

28. srpna 2017 bylo uvedeno do provozu nové parkoviště na ul. Mjr. Nováka u obchodního centra.

Nové parkoviště, a rekonstrukce stávajícího, přinesly zvýšení kapacity parkovacích míst ze 40 na 79. Z těchto míst byla 4 parkovací stání plně vyhrazena pro vozidla invalidů.

V rámci akce došlo také k přeložení nevyhovujícího teplovodního vedení v přilehlém úseku v délce cca 150 m. Dále byla provedena rekonstrukce, dalo by se říci instalace nového veřejného osvětlení, kdy místo zastaralých lamp byla instalována nová svítidla s technologií LED.

Celá investiční akce byla hrazená čistě z rozpočtu města v částce bezmála pět milionů a čtyřista tisíc korun probíhala od května do srpna 2017.

 

Post Author: admin

Správce webových stránek města Ivančice. tel.: 546 419 435 e-mail: tichy@muiv.cz, muiv@ivancice.cz