Změna svozu bioodpadu v místních částech

Bioodpad ukládaný do hnědých nádob se bude od července svážet v místních částech (Němčice, Alexovice, Budkovice, Řeznovice, Hrubšice, Letkovice) každou lichou sobotu.

Svoz ve městě zůstává i nadále každou sudou sobotu.

Termíny v jednotlivých měsících

  Město Místní části  
Červen 28 (poslední středeční svoz)
Červenec 1, 15, 29 8, 22
Srpen 12, 26 5, 19
Září 9, 23 2, 16, 30
Říjen 7, 21 14, 28
Listopad 4, 18 11, 25

Městský úřad Ivančice dále žádá občany, kteří si nádoby na bioodpad sami zakoupili, případně i používají nádobu jiné než hnědé barvy, aby si svoje bionádoby řádně označili. Na odboru životního prostředí, je možno si vyzvednout nálepku s nápisem BIO.

Dále připomínáme, že biologicky rozložitelný odpad, který na zahradě nevyužijete pro přípravu kompostu, patří do bionádob a je možno jej také odevzdat na odpadním dvoře. V žádném případě nepatří do nádob na směsný komunální odpad.

Více informací naleznete zde: http://meu.ivancice.cz/tridime-bioodpad

Post Author: admin

Správce webových stránek města Ivančice. tel.: 546 419 435 e-mail: tichy@muiv.cz, muiv@ivancice.cz