V dubnu opět startuje svoz bionádob

Bioodpad ukládaný do hnědých nádob je svážen od dubna 2018 následovně:

  • Ivančice (město): každou sudou sobotu,
  • místní části (Němčice, Alexovice, Budkovice, Řeznovice, Hrubšice, Letkovice): každou lichou sobotu.

termíny a více info na stránce Kalendář svozu bioodpadu

Post Author: admin

Správce webových stránek města Ivančice. tel.: 546 419 435 e-mail: tichy@muiv.cz, muiv@ivancice.cz