Uzavírky Biskoupek z důvodu stavby vodovodu

V obci Biskoupky se v letošním roce realizuje stavba vodovodu.

V souvislosti s touto stavbou bude dle potřeby stavby docházet v termínu do 15. září 2018 k různým potřebným uzavírkám a to jak státních, tak místních komunikací.

V jeden okamžik se např. nedostanete do Biskoupek od Senorad/Nové Vsi a v další etapě stavby budou Biskoupky odříznuty od obce Hrubšic (místní část města Ivančice). Mezitím se budou porůznu uzavírat různé části obce.

Upozorňujeme tímto na nutnost se předem informovat např. od známých nebo na OÚ Biskoupky a důsledně dbát na dodržování dopravního značení, protože pokud někde bude značka “Slepá ulice”, tak vězte, že opravdu neprojedete… Dle schváleného rozhodnutí je vydáno cca 10 schemat přechodného dopravního značení, kdy se budou jednotlivé úseky postupně zavírat/otvírat dle momentální etapy stavby.

Stavbu provádí firma Colas CZ, a.s., Praha

Obrňme se trpělivostí a dopřejme Biskoupkám zavedení obecního vodovodu v klidu.

Post Author: admin

Správce webových stránek města Ivančice. tel.: 546 419 435 e-mail: tichy@muiv.cz, muiv@ivancice.cz