Ukliďme Česko 2018 – děkujeme

Již počtvrté se Ivančice a místní části zapojili do celorepublikové akce „Ukliďme Česko“.

Kromě škol, osadních výborů, sportovních klubů a neziskových organizací se do této akce pravidelně zapojují také občané. Od 16. března do 8. dubna 2018 proběhlo 44 úklidů, do kterých se zapojilo více než 1 000 účastníků. Společnými silami se podařilo vysbírat, vyčistit a uklidit mnoho lokalit, z kterých bylo odvezeno 4 maloobjemové a jeden velkoobjemový kontejner směsného komunálního odpadu, 10 maloobjemových kontejnerů bioodpadu a přes 600 pytlů odpadu.

Stejně jako předešlé roky zajistil Městský úřad Ivančice pracovní rukavice a nářadí, pytle, kontejnery a drobné občerstvení.

Všem, kterým není životní prostředí lhostejné, a zapojili se do úklidů, patří velké díky. Doufáme, že se příští rok do úklidů zapojí alespoň stejný počet dobrovolníků jako letos.

Post Author: admin

Správce webových stránek města Ivančice. tel.: 546 419 435 e-mail: tichy@muiv.cz, muiv@ivancice.cz