Technické služby města Ivančice

Město Ivančice tímto informuje občany našeho města, že od 1. března 2018 zahájila svoji činnost městem nově zřízená příspěvková organizace Technické služby města Ivančice.

Tato organizace byla zřízena za účelem vykonávání následujících činností, které dosud město vykonávalo vlastními zaměstnanci v rámci činností odborů městského úřadu:

  • úklid města
  • provoz, údržba a opravy veřejného osvětlení
  • péče o zeleň města
  • oprava a údržba komunikací (včetně zimní)
  • oprava a údržba majetku města
  • údržba veřejného pohřebiště, včetně komunikací a okolní zeleně
  • zajištění provozu ivančického Sběrného střediska odpadů („odpadní dvůr“)

 

Potřebné informace o organizaci a nejdůležitější kontaktní údaje najdete na webových stránkách www.TSMI.cz

www.tsmi.cz

Post Author: admin

Správce webových stránek města Ivančice. tel.: 546 419 435 e-mail: tichy@muiv.cz, muiv@ivancice.cz