Přerušení dodávky elektřiny 22.-28.06.2018

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy (rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací) bude přerušena dodávka elektrické energie:


Plán odstávky č.: O1811179
Od: 22.6.2018 07:30 Do: 22.6.2018 12:00
Vypnutá oblast:
trafostanice Ivančice Ostřihom – 4410 – ul. Ostřihom kromě č. 47, Na Volvách, Široká – lichá čísla a č. 40 a 46 

Město Ulice PSČ Místo
Ivančice Ivančice 664 91 Ivančice
Ivančice Na Volvách 664 91 Ivančice
Ivančice Ostřihom 664 91 Ivančice
Ivančice Široká 664 91 Ivančice

Plán odstávky č.: O1811186
Od: 22.6.2018 11:30 Do: 22.6.2018 15:00
Vypnutá oblast:
trafostanice Ivančice Ve sboru – ul. Krumlovská po žel.přejezd včetně školy, Ve sboru, Hybešova, U Nové brány, Rybářská, Chřestová sudá od č.28; lichá od č.33, U Jatek, Pod Rénou č. 35 a 37 

Město Ulice PSČ Místo
Ivančice Hybešova 664 91 Ivančice
Ivančice Chřestová 664 91 Ivančice
Ivančice Ivančice 664 91 Ivančice
Ivančice Josefa Vávry 664 91 Ivančice
Ivančice Krumlovská 664 91 Ivančice
Ivančice Rybářská 664 91 Ivančice
Ivančice Tyršova 664 91 Ivančice
Ivančice U jatek 664 91 Ivančice
Ivančice U Malovaného mlýna 664 91 Ivančice
Ivančice U nové brány 664 91 Ivančice
Ivančice Ve Sboru 664 91 Ivančice

Plán odstávky č.: O1811195
Od: 25.6.2018 07:30 Do: 25.6.2018 10:30
Vypnutá oblast:
Odběratelská trafostanice IVANČICE DISKONT (č. 4479) – VYPNUTÍ SE NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ 

Město Ulice PSČ Místo
Ivančice Krumlovská 664 91 Ivančice

Plán odstávky č.: O1811196

Od: 25.6.2018 10:00 Do: 25.6.2018 13:00
Vypnutá oblast:
odběratelská trafostanice Ivančice Krumlovská Jelínek – 703772 – vypnutí se netýká domácností 

Město Ulice PSČ Místo
Ivančice Široká 664 91 Ivančice

Plán odstávky č.: O1811198

Od: 25.6.2018 13:00 Do: 25.6.2018 15:00
Vypnutá oblast:
odběratelská trafostanice Alexovice SELF – 703733 – vypnutí se netýká domácností 

Město Ulice PSČ Místo
Ivančice Tovární 664 91 Alexovice

Plán odstávky č.: O1811252

Od: 26.6.2018 07:30 Do: 26.6.2018 10:30
Vypnutá oblast:
trafostanice Ivančice přeč. ČOV Malovansko – část ul. Krumlovské od řeky po ul. B.M. Kuldy 

Město Ulice PSČ Místo
Ivančice Ivančice 664 91 Ivančice
Ivančice Krumlovská 664 91 Ivančice
Ivančice Malovanská 664 91 Ivančice

Plán odstávky č.: O1811259

Od: 26.6.2018 10:00 Do: 26.6.2018 13:00
Vypnutá oblast:
trafostanice Ivančice Malovansko – ul. Malovanská, P. Bezruče, J. Dvořáka 

Město Ulice PSČ Místo
Ivančice Jiřího Dvořáka 664 91 Ivančice
Ivančice Malovanská 664 91 Ivančice
Ivančice Petra Bezruče 664 91 Ivančice
Ivančice Vladimíra Menšíka 664 91 Ivančice

Plán odstávky č.: O1811210

Od: 26.6.2018 12:30 Do: 26.6.2018 15:30
Vypnutá oblast:
trafostanice Ivančice OSP – ul. Kounická kromě d.č. 2, 4, 6, 8 a autoservisu, ul. J. Vrby kromě bývalé Mety, ul. Hřbitovní 6 a 8 

Město Ulice PSČ Místo
Ivančice Hřbitovní 664 91 Ivančice
Ivančice Jana Vrby 664 91 Ivančice
Ivančice Kounická 664 91 Ivančice

Plán odstávky č.: O1811265

Od: 27.6.2018 07:30 Do: 27.6.2018 10:30
Vypnutá oblast:
trafostanice Ivančice vojsko – 6223 

Město Ulice PSČ Místo
Ivančice Ivančice 664 91 Ivančice

Plán odstávky č.: O1811267

Od: 27.6.2018 10:00 Do: 27.6.2018 13:00
Vypnutá oblast:
trafostanice Ivančice Zolcary – 6157 – přilehlá rekreační oblast a zahrádky za ČOV 

Město Ulice PSČ Místo
Ivančice Budkovice 664 91 Budkovice
Ivančice chaty Malvy 664 91 Budkovice
Ivančice chaty Zolcary 664 91 Budkovice
Ivančice Ivančice 664 91 Ivančice
Ivančice Stříbský mlýn 664 91 Ivančice

Plán odstávky č.: O1811269

Od: 27.6.2018 12:30 Do: 27.6.2018 15:30
Vypnutá oblast:
trafostanice Ivančice Střibský mlýn – přilehlá rekreační oblast 

Město Ulice PSČ Místo
Ivančice chaty Jouřov 664 91 Budkovice
Ivančice chaty Letovisko 664 91 Budkovice
Ivančice chaty Třešňový sad 664 91 Budkovice
Ivančice Dolní Hlinky 664 91 Ivančice
Ivančice Ivančice 664 91 Ivančice
Ivančice Stříbský mlýn 664 91 Ivančice

Plán odstávky č.: O1811271

Od: 28.6.2018 07:30 Do: 28.6.2018 10:30
Vypnutá oblast:
trafostanice Letkovice Oslavanská – část obce napájená z uvedené trafostanice 

Město Ulice PSČ Místo
Ivančice U Kapličky 664 91  
Ivančice Hrubšice 664 91 Hrubšice
Ivančice Boční 664 91 Letkovice
Ivančice Dlouhá 664 91 Letkovice
Ivančice Letkovice 664 91 Letkovice
Ivančice Novoveská 664 91 Letkovice
Ivančice Říční 664 91 Letkovice
Ivančice U kapličky 664 91 Letkovice
Ivančice U Kapličky 664 91 Letkovice

Plán odstávky č.: O1811274

Od: 28.6.2018 10:00 Do: 28.6.2018 13:00
Vypnutá oblast:
trafostanice Ivančice u splavu – hájenka a zahrádky Réna / za řekou /, sběrný dvůr 

Město Ulice PSČ Místo
Ivančice Kounická 664 91 Ivančice
Ivančice Na Réně 664 91 Ivančice

Plán odstávky č.: O1811275

Od: 28.6.2018 12:30 Do: 28.6.2018 15:30
Vypnutá oblast:
trafostanice Ivančice penzion – 6040 – penzion Ivančice Na úvoze 1425/5 

Město Ulice PSČ Místo
Ivančice Na úvoze 664 91 Ivančice

Post Author: admin

Správce webových stránek města Ivančice. tel.: 546 419 435 e-mail: tichy@muiv.cz, muiv@ivancice.cz