Otevřeno dětské hřiště na novém sídlišti

1. června 2017 bylo dětem k MDD předáno do užívání dětské hřiště na novém sídlišti.

V rámci akce bylo zrekonstruováno pískoviště, doplněny a vyměněny herní prvky, vybudováno oplocení a provedeny terénní úpravy – nákladem 522.115,- Kč

Další investiční akce, které bylo na novém sídliště nutno provést, okrajově i v souvislosti se zajištěním provozu dětského hřiště, jsou vybudování nových přístupových cest mezi ulicemi Polní-Větrná a  Luční-Polní (845.110,- Kč) a jejich osvětlení (465.982,- Kč)

Post Author: admin

Správce webových stránek města Ivančice. tel.: 546 419 435 e-mail: tichy@muiv.cz, muiv@ivancice.cz