Jaroslav Matějka

“Když jsi veselý, je to, jako bys měl v sobě kus nesmrtelnosti”

Jaroslav Matějka narozen 9.9.1927 v Ivančicích. Absolvent vyšší lesnické školy v Hranicích 1949 a Vysoké školy politických a hospodářských věd v Praze 1953.Dále již jen ve stranických službách.

Autor monografií K Gottwald, Život sira Winstona. Beletrie: Náš dědek Josef (1973) zfilmován v roce 1976. Rodáci a odrodilci, kam jdete rodáci (podle nich televizní seriál Rodáci 1988) Z dalších Jakub Nemrava,Už troubějí, Tři na konečné, Strýcové jdou do nebe, Pane blázen, kolik je hodin (vesměs knihy s politickým podtextem často s inspirací autorova mládí v Ivančicích.) (Prameny: Čeští spisovatelé 20.století 1985, Slovník českých spisovatelů od r.1945 díl 2 1988)

V šedesátých letech přichází první větší historické studie a poté monografie Život sira Winstona (o Churchillovi 1968) a obsáhlá a čtivá kniha nazvaná lapidárně Gottwald (1971)

V těchto monografiích se Matějka vyučil dialektickému zobrazení charakteru a stanul na pomezí historiografie a literatury.Sám o tom napsal: “Dějiny člověk popisuje prostřednictvím protagonistů a tím jsem se já dostal k tvorbě postav.”V tomto smyslu jsou jeho historické monografie předstupněm knihy Náš dědek Josef ,v niž zkušenosti z dětství a mládí spojují v překvapivě organickou jednotu s poznáním historického vývoje. Odtud pokračuje souvislá řada Matějkových prací beletristických : autobiograficky podložená výpověď o okupačních konfliktech Rodáci a odrodilci (1979) s hlavním hrdinou – vnukem dědka Josefa s mottem : Je dobře vědět,kdes poprvé vykřikl a kde naposled vydechneš.Tam někde mezi tím je Tvá zem, a volné pokračování Kam jdete rodáci (1981) s mottem : Věrný ideálům můžeš být, když nějaké máš, mají už tradičnější charakter románové kroniky.Poetiku Dědka Josefa připomíná nejvíce novela Jakub Nemrava (1984)

S matkou v roce 1986

Své dávné lásce, kopané, splatil Matějka dluh spoluprací na pamětech trenéra Jaroslava Vejvody (Jak to viděl Vejvoda- Fotbal nejen z trenérské lavičky 1983) zpracováním ,které zaujme i naprosté analfabety v tomto sportu.A konečně nesmíme vynechat ani Matějkův podíl na několika filmech;z paměti diváků nevymizí asi hlavně zfilmovaný Náš dědek Josef,točený také v Ivančicích .Matějka se však podílel i na seriálu dokumentárních celovečerních filmů z cyklu Potomci a předkové a na jejích volných pokračováních jako Semena nenávisti (o K.H. Frankovi, a Opus pro smrtihlava ( o R. Heindrichovi ) K tomu je třeba přičíst přes dvacet filmů středometrážních a krátkometrážních a televizní seriály z jeho románů.

Mladý Matějka, syn krejčího, který byl za odbojovou činnost zatčen a vězněn,vstoupil na reálné gymnazium, které mu poměry nedovolily dokončit, silně podléhal vlivům rodného prostředí, které jej výrazně determinovalo jako spisovatele.

Jaroslav Matějka v 15-ti letech

Jak krásně znějí slova z úst “našeho ” dědka psané dialektem, jako např .: Já se polepčim,až se všichni pohoršijó, – pak mě to lip pude ” nebo že:” venohrado se držel jak hovno košile” či :” krásné bévá člověku chvilu, blbé až do smrti ” nebo další z jeho “šprochů ” Chudé bét a eště smutné, to ani Pámbu nežádá ” Snad každý si musí zamilovat dědkův postoj tváří v tvář událostem ,který se nedá se ničím zlomit.Přitom jen těžko hledáme kladné vlastnosti hrdiny : jeho lásku k ženě prostřídává občasnými nevěrami, “vrchnost” šidil kde mohl a že by byl pravdomluvný tak to ani za mák, ani nikdy nemyslel na “zadní kolečka ” Dědkovy příhody zapadají do dějů komunity,v níž žije a na její dění reaguje tak,že využívá všech příležitostí k nějakému veselému kousku.Ty kousky nehoví jen klukovskému nezbedovi v něm, ani nejsou určeny jen k obveselení jemu podobných, ale evokuje v něm prosté člověčenství, které činí naši pout vezdejší, daleko snesitelnější.


Náš dědek Josef

Příběh filmu je situován do moravské vsi vinařského kraje počátku 50.let, vrací se však i do starších životních období hlavního hrdiny. DĚDEK JOSEF si přes své vysoké stáří zachovává svéráznou životní filozofii a osobitý humor, který mu vždy pomáhal překonat obtížné chvíle jeho života a spolu s ostatním,i staříky ve vsi nezůstává stranou žádných událostí, kterými obec žije. Dějovou osu filmu tvoří devět na sebe navazujících příběhů, které zahrnují všechny roční období, folklórní ráz i poetickou tvář jižní Moravy.

Rodáci

Rozsáhlý seriálový projekt podle románů Jaroslava Matějky Rodáci a odrodilci a Kam jdete rodáci, připravený ke 40. výročí Února. Autoři se pokusili mapovat dobu a lidi v jejich proměnách, v jejich občanských postojích a činech a v jejich charakteristické mnohotvárnosti v době, která předcházela Únoru, tj. v letech 1942-1948.
– režie Jiří Adamec (v současné době režisér oblíbených pořadů na TV NOVA) – premiéra 1988

Gottwald

Pětidílný seriál o vůdci československého proletariátu je dramatickou rekonstrukcí života a zápasu dělnické třídy v letech 1928 – 1948. Seriál, který byl připraven k 90. výročí narození Klementa Gottwalda, představuje také celou řadu významných postav našich dějin.

Šlo o první pokus o uměleckou rekonstrukci myšlení a jednání K. Gottwalda, opírající se nejen o známé, ale i do té doby nezveřejněné dokumenty. – režie Evžen Sokolovský – premiéra 1986

Post Author: admin

Správce webových stránek města Ivančice. tel.: 546 419 435 e-mail: tichy@muiv.cz, muiv@ivancice.cz