Jan Fibich

Vzpomínka na Jana Fibicha

„V květu mládí zrádný výstřel skolil Tebe, jemuž nad vše vlastní byla svoboda – Synu drahý! Raději smrti jsi volil, nežli zajatcem být vraha národa.”

Čas plyne jako voda, ale vzpomínky stále zůstávají. Zůstávají zvláště na toho, který odešel mlád, plný sil, s odhodláním postavit se na odpor násilí, bezpráví a cizácké tyranii.

15. května si připomínáme tragickou smrt ivančického občana – odbojáře, bratra Jana Fibicha. Za okupace se stal tento rodilý Vídeňák jedním z prvních členů ilegální mládežnické organizace, kterou vedl student práv Hynek Růžička. Společně s Václavem Procházkou a Janem Harašem se aktivně zapojili do protinacistického odboje vydáváním a rozšiřováním protiokupačních tiskovin a také získáváním zbraní pro případný ozbrojený střet. Stojí jistě za zmínku, že Fibich se nebál sebrat zbraň z německé sajdkáry stojící před úřadem. V době heydrichiády skutečná odvaha.

Do odbojové skupiny se však po určité době podařilo proniknout mladému agentovi gestapa Miloši Krejčímu, který si postupně získal důvěru jejich členů. Ta se jim však později stala osudnou a Krejčí všechny udal brněnskému gestapu, které 15. května 1942 provedlo ve městě zatýkání a jako usvědčující důkaz boje proti „Říši” byly na zahradě Františka Frice na Hlinkách nalezeny ukryté zbraně i ilegální tiskoviny, o kterých konfident Krejčí věděl.

Při odvádění ke služebnímu autu se Jan Fibich pokusil o útěk od četnické stanice směrem k židovské synagoze. Ihned byl pronásledován a od rohu ulice ránou z pistole gestapákem Francem Modleni zasažen do hlavy, několik málo kroků od uličky vedoucí kolem Bešterova domu k synagoze. Mrtvého jej zde nechali ležet dlouhou dobu. Příchozí lékař Jüttner po ohledání konstatoval již zmíněné. Tělo Jana Fibicha bylo poté odneseno za vrata domu Mořice Goldmanna a následně odvezeno ke zpopelnění.


Uprostřed ulice, přímo naproti synagoze, klesl Jan Fibich mrtev, zastřelen na útěku přesnou ranou gestapáka.

Po dlouhá léta byla na tom místě vsazená větší kamenná kostka s vytesaným křížkem, označujícím místo tragédie. Pozdější úpravou komunikace a novým vydlážděním se tato kostka, jako symbol události, ztratila.

Věčnou památkou na Jana Fibicha je nám pamětní deska na domě č. 22 v ulici Josefa Vávry, v samé blízkosti jeho skonu. Bylo mu tenkrát 28 let. Jedna z ivančických ulic nese jeho jméno.

Agent gestapa Miloš Krejčí pocházel z Rosic. Po válce byl Mimořádným brněnským soudem odsouzen k 17 letům vězení, ve kterém později spáchal sebevraždu.

Autor článku: Vladimír Voborný

Post Author: admin

Správce webových stránek města Ivančice. tel.: 546 419 435 e-mail: tichy@muiv.cz, muiv@ivancice.cz