Ivančické kalendárium

29.05.2017

Návštěva prezidenta republiky Miloše Zemana v Ivančicích

11. 8. 1992

11. srpna 1992 se uskutečnil první přímý přenos zkušebního vysílání ivančické kabelové televize. Všechny montážní práce včetně připojení městského kanálu do domácností provedla firma Self-Servis Brno. Ivančice se tak staly prvním městem v okolí s vlastním studiovým vysíláním.

27. 6. 1990

Na základě politického rozhodnutí z května skončila činnost Národní fronty na všech územních úrovních České republiky. V Ivančicích se tak stalo 27.6. na mimořádné výborové schůzi.

1. 1. 1987

Po dlouhých přípravách došlo k 1. lednu 1987 ke sloučení Společného JZD Ivančice s JZD Nová směna Neslovice. Nové družstvo neslo název JZD Nová směna Ivančice.

5. 8. 1986

Dne 5. srpna 1986 město postihla živelná pohroma, kdy se po průtrži mračen vylil z břehů Mřenkový potok a zatopil Dukelskou ulici. Na likvidaci následků povodně se kromě občanů podílely i místní organizace.

1. 7. 1965

1. července 1965 se nad Ivančicemi rozpoutala prudká bouře s krupobitím. Ještě druhý den obyvatelé Mřenkové ulice vyváželi na kolečkách kroupy ze svých dvorů. Nejvíc byla pochopitelně postižena zemědělská úroda a školnímu statku vznikla škoda témeř za 1 milion korun. Žňové práce se opozdily a sklizeň obilí se protáhla až do září.

15. 12. 1964

První koncert nového sboru Blahoslava Hajnce proběhl v sále kina Réna 15. prosince 1964. Jednalo se o smíšený pěvecký sbor a Blahoslav Hajnc byl tehdy ředitelem lidové školy umění.

7. 7. 1964

Po dalších celostátních volbách v létě 1964 schválila rada Jihomoravského Krajského národního výboru /KNV/ návrh na označení některých místních národních výborů názvem Městský národní výbor /MNV/. Ustavující schůze ivančického MěNV proběhla 7 července 1964.

12. 6. 1960

12. června 1960 proběhly volby do všech tří stupňů národních výborů a do Národního shromáždění. V Ivančicích odvolilo v 7 volebních místnostech 99,8% voličů z 4424 zapsaných. Do čela MNV byl opět zvolen J. Zelenka, stejně tak se J. Juran stal znovu poslancem do Národního shromáždění.

22. 6. 1959

V roce 1959 se připomínalo 100 let od vzniku ivančické nemocnice. U příležitosti tohoto výročí bylo 22. června večer slavnostně otevřeno letní přírodní d?vadlo na Réně představením opery Prodaná nevěsta v provedení souboru brněnského státního divadla.

30. 1. 1946

škpt. gšt. Vladimír Šoffr se vrátil v květnu 1945 po šesti letech utrpení v nacistických věznicích a táborech do Ivančic ke své rodině. Opět vstoupil do armády a byl povýšen na hodnost majora. Na počátku roku 1946 byl požádán o cyklus přednášek "Nauka o obraně státu" pro studenty brněnských vysokých škol. Ve své přednášce dne 30.1. 1946 před velkým shormážděním studentů Vysoké školy technické mj. uvedl, že průměrnost v kombinaci...

21. 7. 1945

21. července 1945 byl pohřben JAN NOVÁK. Vyučil se soustružníkem a vystudoval strojní inženýrství. Patřil k prvním dobrovolníkům formující se čs. vojenské jednotky v SSSR v Buzuluku. Na Dukle velel baterii houfnic ráže 120 mm u 1. dělostřeleckého pluku 1 čes. sam. brigády. V květnu 1945 se v hodnosti poručíka vrátil do sovobozené vlasti, ale již o dva měsíce později tragicky zahynul při automobilové nehodě u Hradce Králové. Jméno mjr....

15. 7. 1945

15. července 1945 došlo v Ivančicích hned k několika významným událostem: pro veřejnost byly otevřeny opět muzejní sbírky a téhož dne se město rozloučilo se sovětskou vojenskou posádkou, která odjížděla do Znojma. Ještě odpoledne se konal velkolepý pohřeb Františka Muchy z Němčic, který začátkem července podlehl na následky útrap z nacistického koncentračního tábora.

30. 5. 1945

Dnes se vrátil z Německa krejčovský mistr a známý sokolský pracovník Jaroslav Matějka.

29. 5. 1945

Od 29. se pravidelně vyučuje. Do aktivní služby vráceni minulým režimem pensionovaní učitelé Silvestr Jahoda, Metoděj Herman, Josef Vavrečka aj. Němčina vyloučena ze škol, na měšťanské škole se vyučuje ruštině. Dnes bylo též slavnostně zahájeno vyučování na reálném gymnasiu. Řídí je opět Václav Horák. Otevřena je 5. až 8. třída. Stále proudí na vozích němečtí uprchlíci. Někdy jedou jen ženy s dětmi a rezignovaně řídí koně.

28. 5. 1945

O dnu presidentových narozenin 28. jsou obchodní výklady vyzdobeny obrazy prezidenta Beneše a prezidenta Masaryka. Odpoledne konán koncert na náměstí. O 8. hod. přednáší tu odborný učitel Husák. Hrají obě kapely: Pirochtova i Bínova. Dnes bylo též slavnostní zahájení vyučování na národních školách.

27. 5. 1945

V neděli 27.v předvečer 61. narozenin presidenta dr. Ed. Beneše nasloucháme u radia slavnostnímu představení opery Libuše. Jí se dnes otvírá Národní divadlo.

26. 5. 1945

Václav Richter z Jihlavy přivezl kuřivo, přes 1 milion kusů cigaret a doutníků. Ale pokus získati ze slavkovského cukrovaru cukr se nezdařil, ač je tam 400 vagónů připravených k odvozu. Dnes projíždějí městem dlouhé kolony koní, hnaných německými zajatci. Sem tam ruský ozbrojenec. Též povozů je tu hojně. Jedou na východ. Dnes byla u Jamolic zachycena výprava uprchlíků z Jihlavy. Směřovala k rakouským hranicím. Byli mezi nimi bývalý komisař Schwetz...

25. 5. 1945

Poprvé roznášeli listonoši poštu. Poštovné zaplatí adresát.

24. 5. 1945

Dnes se vrátil do Ivančic majitel elektrárny Karel Panowsky. Je zajištěn ve věznici. Také židé se znenáhla vracejí, ale jen mladí; staří prý vesměs pomřeli nebo byli v plynových komorách usmrceni. Z koncentračního tábora v Buchenwaldu učitel Jaromír Růžička, bratr popraveného vysokoškoláka Hynka Růžičky.
1 2 3 6