Copyright

Informační portál města

Informační portál města Ivančice je oficiálním elektronickým projektem Města Ivančice. Majitelem a provozovatelem portálu je Město Ivančice, IČO 00281859.

Správce informačního portálu

správce portálu: Aleš Tichý

Kontakt:

Město Ivančice
Palackého náměstí 196/6
664 91 Ivančice

E-mail: tichy(Nahraďte tyto závorky včetně obsahu znakem @)muiv.cz
Tel: +420 546 419 435


Hosting webových stránek na doméně ivancice.cz (a jejich subdoménách “neco.ivancice.cz) zajišťuje na základě smlouvy společnost WEDOS Internet, a.s., Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou, IČO 281 15 708


Licenční ujednání

Všechny materiály a dokumenty (obrazové, textové nebo audiovizuální) jsou chráněny autorským zákonem. Autorská práva náležejí jejich vlastníkům (fyzickým nebo právnickým osobám), pokud není uvedeno jinak, pak Městu Ivančice nebo jeho organizačním složkám. Reprodukce, další šíření nebo využití dat, jejichž autorská práva náleží Městu Ivančice, je možná pouze se souhlasem správce informačního portálu.