Cena města Ivančice 2005

17.08.2005

Institut “Cena města Ivančice” vznikl především proto, aby bylo možné ocenit naše spoluobčany, kteří se neptají „co musí město udělat pro mě“, ale naopak „co mohu udělat pro město“. Tři jména letošních oceněných (resp. za rok 2004) jsou již od července známá – Ing. Jan Blatný, Karel NovotnýJan Poul. Co vlastně dokázaly tyto ivančické osobnosti, čeho ve svém životě dosáhly a proč získaly velké poděkování a respekt města Ivančice, to vše Vám prozradí následující článek.

Komise pro udílení Ceny města prostudovala návrhy, které se soustředily ke stanovenému datu pro příjem návrhů od občanů města, orgánů města, organizací, institucí, společností spolků a sdružení. Byl brán zřetel na písemné návrhy přijímané na podatelně, sekretariátu starosty a také elektronickou poštou. Každý z návrhů, který byl navržen samostatným návrhem, a který měl potřebné náležitosti, byl komisí projednáván jednotlivě.

Komise proto doporučila a Zastupitelstvo města dne 27. června 2005 schválilo, aby na základě oprávnění zákona č. 128/2000 Sb. v jeho pozdějších úpravách, dle § 36 odst. 2 o udělování Ceny obce, bylo uděleno toto ocenění – nazvané Cena města Ivančice následujícím občanům, kteří svojí činností nebo dílem výrazně přispěli k posílení dobrého jména našeho města:


Ing. Jan Blatný

V oblasti hospodářský rozvoj technický pokrok a podnikání byl oceněn Ing. Jan Blatný. Ocenění vysoce hodnotí jeho činnost na poli podnikatelském v oblasti kovovýroby se zaměřením na práce zámečnické a strojního obrábění. Produkty firmy pana Blatného nacházejí uplatnění v průmyslu potravinářském s vysokou náročností na splnění norem hygieny potřebných v lidské výživě. Výrobky se také osvědčují v zařízeních a součástkách pro kruhové pece a v ocelových částech kotlů a ventilátorů. Město vysoce zhodnotilo, že 100 % výrobků firmy Ing. Blatného jde na export, což samo o sobě znamená vysokou kvalitu výrobků, neboť prosadit se na náročném trhu Evropské unie je nesmírně těžké.

Při předávání Ceny města byla hluboce zhodnocena i jeho činnost charitativní, dobročinná a sponzorská. Jeho finanční příspěvky výrazně pomohly v naší nemocnici, ve školách či školkách. Sponzorské dary též ocenili členové fotbalového klubu a v neposlední řadě i pěveckého souboru.

Ve slavnostním projevu nebylo ani opomenuto, že Ing. Blatný je vysoce hodnocen v Hospodářské komoře a vedení města si velmi váží jeho práce v podnikatelské radě města. Činnost jeho firmy je v plném svém rozsahu městotvorná. Místostarosta města Jaroslav Pospíchal dodal: „Velmi si, pane inženýre, práce Vaší firmy a Vás osobně ceníme. Děkujeme za doposud vykonané a do další činnosti přejeme hodně úspěchů těšíme se na další spolupráci.“


Karel Novotný

Na poli sport – trenér, cvičitel – sportovec získal ocenění Karel Novotný. Ocenění pana Karla Novotného hodnotí jeho činnost na poli čestného sportovního zápolení, kterým je naše město známo široko za hranicemi regionu. Karel Novotný se rozhodl v roce 1957 navázat na bohaté tradice ženské házené v našem městě a založil družstvo dorostenek. Tehdy ještě jistě netušil, že dosáhne úspěchu, který zaznamená historie. Pravidelně dvakrát týdně měly možnost adeptky našeho tradičního sportu absolvovat lekce základů hry, ale i gymnastiky a atletiky. Náročnost, kterou p. Novotný uplatňoval k sobě a také vštěpoval svým svěřenkyním, přinesla brzy ovoce. Nic nekalilo elán zdravého jádra, které vydrželo z počáteční třicítky děvčat. Stará dobrá sokolovna se svým hlinitopísčitým povrchem byla svědkem vývoje, který pod jeho vedením formoval tým.

Jeho tým v Králově Poli první zápas sice prohrál 22:0, ale on věřil a věděl, že se brousí něco, co bude v koruně ivančického sportu velmi lesknoucí se kamínek.Vzpomeňme si s nostalgií na ušité dresy ze zbytků látky z Retexu i na zvýšené treninkové úsilí mužstva, kterému Karel Novotný vtiskl tvář. A pak už přicházely úspěchy, jež záviděly házenkářské bašty republiky. Připomeňme – vítězství v Olomouci a kvalifikace na Mistrovství republiky ve Staré Turé. Do té doby všichni jen věděli, že se tam vyrábí chirurgické nástroje, ale pan Novotný nám toto město spojil s prvním titulem. A pak přišel vrchol v Martině, kde se ivančický tým stal miláčkem publika, které fandilo našim i proti svým. Po právu se svěřenkyně K. Novotného – Lída Králová stala juniorskou reprezentantkou. Město si vysoce váží činnosti, která vedla k zisku dvou titulů mistrů republiky. Jsme na to hrdi a panu Novotnému za to děkujeme.


Jan Poul

V oblasti výchovy a vzdělávání byl oceněn Jan Poul. Panu Poulovi bylo ocenění předáno jako výraz hlubokého obdivu a uznání za vykonanou práci na „Zemském ústavu pro hluchoněmé v Ivančicích“, nynější Speciální škole pro sluchově postižené. Svoji kariéru pan Poul zahájil 1. října roku 1936 a po dobu 42 let byl nejen praktikem, ale i teoretikem, který se zapsal do dějin československé surdopedie. Dodnes jsou ve školní knihovně jeho překlady psané drobným a úhledným písmem s množstvím osobních poznámek na okrajích. Slabikář, který připravil spolu se svojí ženou Martou, poprvé vydaný v roce 1974, je dodnes nepřekonaný. Rovněž i jako spoluautor Obrázkového slovníku, na počátku třetího tisíciletí velmi frekventované a platné pomůcky ve všech školách pro sluchově postižené, zajišťuje si nepřehlédnutelné místo mezi pedagogy. Bohatá publikační činnost byla také zaměřená na studenty speciální pedagogiky. Nástin vývoje neslyšícíchCo dala Morava neslyšícím jsou zlatým fondem ve studijní literatuře na katedře speciální pedagogiky pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Jeho koníčkem je historie zdejšího „ústavu“, kterou snad nikdo jiný nezná lépe, než pan Poul. Všichni vzpomínáme na svoje učitele, kteří nás vybavili do života, láskou. U našich spoluobčanů sluchově postižených v případě pana Jana Poula to musí být dvojnásobné. Jeho dílo překročilo jak hranice školy v Ivančicích, tak i města. Je vskutku zářným reprezentantem našeho města a jeho představitelé mu za celoživotní činnost touto formou poděkovali.


Všem oceněným město Ivančice ještě jednou děkuje za vše, co pro město vykonali a přeje jim do budoucích let hodně pevného zdraví a úspěchů při další činnosti.