Cena města Ivančice

Na svém zasedání ZM č. 1/2005 dne 7.3.2005 schválilo zastupitelstvo města Pravidla pro udílení Ceny města Ivančice. Obce a města mají oprávnění dané zákonem č.128/2000 Sb. v jeho pozdějších úpravách, dle § 36 odst. 2 udělovat ceny obce.

V našem případě je formulováno udělení Ceny jako ocenění občanům, kteří svojí činností nebo dílem výrazně přispěli k posílení dobrého jména našeho města. Ocenění je nazváno Cenou města Ivančice a je doprovázeno vedle finanční hotovosti i reprodukcí obrazu Alfonse Muchy s názvem „Vzpomínka“.


Pravidla pro udílení Ceny města Ivančice


Komu a v kterých letech byla Cena Města Ivančice udělena: