ANKETA: Zpracování urbanistické studie regenerace panelového sídliště v Ivančicích

Vážení obyvatelé (nejen) nového sídliště,

Město Ivančice připravuje regeneraci nového sídliště. V současné době se zpracovává studie, která by měla být podkladem pro zpracování projektové dokumentace. Konkrétně se nám jedná o celkové zlepšení prostředí sídliště – úpravy veřejných prostor a pěších tras v sídlišti, rekonstrukce dětských hřišť a sportovišť, zvýšení zeleně, řešení nedostatku parkovacích míst apod.

Před vypracováním projektové dokumentace chceme znát Váš názor na prostředí, ve kterém žijete. Vaše názory budou po posouzení začleněny do studie, která bude předložena zastupitelstvu.

Máte možnost vyjádřit svůj názor. Vaše odpovědi, prosím, vyplňte nejpozději do 5.6.2018.

Děkujeme za spolupráci!


U následující odpovědi, prosím, vyberte ANO-NE, případně označte křížkem, nebo doplňte případně svůj postřeh. Všechny volby označené červenou hvězdičkou je třeba vyplnit - děkujeme za pochopení.
V případě že jste odpověděl/a ANO, napište nám, kde Vám lavičky chybí
V případě že jste odpověděl/a ANO, napište nám, kde Vám chybí koše na odpad nebo na psí exkrementy
V případě že jste odpověděl/a ANO, napište nám, kde byste uvítal/a umístění stojanu na kola
V případě že jste odpověděl/a NE, napište nám, kde byste uvítal/a vylepšení osvětlení
Napište nám, co by se dalo zlepšit
Napište nám, co by se dalo zlepšit
Napište nám, co by se dalo zlepšit
Napište nám, co by se dalo zlepšit
Napište nám, co by se dalo zlepšit
Napište nám, kde Vám chybí.
Napište nám, kde Vám chybí.
Napište nám, kde byste uvítal/a zlepšení
Napište nám, jaké případně máte k řešení cyklotras v sídlišti návrhy
Napište nám svoje případné připomínky
Napište nám svoje případné připomínky
Napište nám svoje případné připomínky
Napište nám svoje případné připomínky - které Vám chybí?
Napište nám svoje případné připomínky - kde Vám chybí?
Nemusíte vybrat žádné pole, nebo můžete vybrat více možností, nebo můžete i vyplnit následující textové pole...
Napište nám svoje případné připomínky, co je největším problémem sídliště?
Napište nám svoje případné připomínky...
Budeme rádi, pokud nám do tohoto pole napíšete svoje další postřehy a připomínky k "sídlišti", na které jsma se v této anketě zapomněli zeptat...

(Pokud se Vám po kliknutí na tlačítko “Odeslat” nezobrazí zpráva o úspěšném odeslání ankety, patrně jste zapomněl/a vyplnit některé z povinných políček, v tom případě prosjeďte formulář – výstraha s chybou bude napsána červeně)