Znak města a jeho popis

Popis znaku města Ivančice

Podvýbor pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR dne 10.10.2008, č.j.0386/5VO/08/PPVaH, stanovil blason (slovní popis) znaku města Ivančice v tomto znění: „V modrém štítě tři odvrácené (2.1) zlaté poháry“.

Moravský zemský archiv v Brně, PhDr. Ivan Štarha, dopisem ze dne 18.9.2008, č.j. MZA-3307/08 sdělil městu: Podvýbor pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky doporučil, aby znak města byl popisován „v modrém štítě tři odvrácené (2.1) zlaté poháry“. Výtvarné ztvárnění znaku v knize Jiřího Čarka Městské znaky v českých zemích z r. 1985 není závazné.

Historická podoba znaku

P. Jiří Louda dopisem ze dne 4.7.1994 v popisu vývoje znaku města konstatuje: V blankytně modrém štítě jsou tři zlaté korbele – poháry směřující dny do středu štítu a horními okraji do jeho rohů. Na štítě spočívá turnajská přilbice s přikryvadly barvy zlaté a modré, na níž vyrůstá paví kyta (chochol) o devíti perech se stříbrnou rybou plující z prava do leva, tedy heraldický klenot.  (klenot pánů z Lipé, kteří drželi město v letech 1461-1621).

Užívání klenotu v městských znacích není dnešní heraldickou komisí při PS Parlamentu ČR povolováno. Jeho použití je jen dokladem podoby celého znaku v jednom historickém údobí.