5. 4. 1942

Po odchodu posledního transportu 5.4. 1942 byl zlikvidován židovský internační tábor v Sinaibergerově koželužně, kterým prošlo od října 1938 celkem 801 osob. Více než šedesát, kteří zemřeli, bylo pochováno na starém židovském hřbitově a desítky těch, kteří byli převezeni do brněnských nemocnic, popřípadě do ústavu pro choromyslné, byly pochovány v Brně. V dubnu 1942 zbyly v koželužně poslední tři rodiny – tzv. smíšená manželství – Neubachovi, Rosenbergovi a Rosenfeldovi, které byly přestěhovány do uprázdněných bytů v městském ghettu.

Post Author: admin

Správce webových stránek města Ivančice. tel.: 546 419 435 e-mail: tichy@muiv.cz, muiv@ivancice.cz