3. 2. 1900

„Městská obec Ivančice obmýšlí za příčinou osvětlování zdejšího města světlem elektrickým s jistou společností smlouvu uzavříti. Jelikož nám sděleno, že v tamním městě elektrické osvětlení veřejných ulic, náměstí atd. již zavedeno jest, tedy dovoluji si … zdvořile požádati, aby nám opis smlouvy, jenž s dotyčným podnikatelem za příčinou osvětlení Vašeho města uzavřena byla – pokud možno v brzku laskavě zaslán byl“. Tento text psal 3. února 1900 ivančický starosta Josef Kočí na adresu měst Poličky, Chocně, Laa, Znojma a dalších, která již elektrickou energii úspěšně využívala.

Post Author: admin

Správce webových stránek města Ivančice. tel.: 546 419 435 e-mail: tichy@muiv.cz, muiv@ivancice.cz