26. 8. 1898

Dne 26. srpna 1898 převzal správu měšťanské a obecné školy Josef Vávra. Ředitel Vávra spravoval školu až do svého penzionování v roce 1925 a byl dominantní osobností ivančického kulturního a společenského života. Byl činný v mnoha místních spolcích, nejvíce z nich snad ve spolku muzejním. I jeho zásluhou byla na sklonku 19. století v Ivančicích založena významná muzejní instituce, na jejíž činnosti se velkou měrou podílel.

Post Author: admin

Správce webových stránek města Ivančice. tel.: 546 419 435 e-mail: tichy@muiv.cz, muiv@ivancice.cz