17. 7. 1920

Na návrh ivančické sokolské jednoty městská rada projednávala výzvu k německému obyvatelstvu Ivančic. Členové rady naznali, že ono „demonstrativní a provokační mluvení řečí německou“ by mohlo ohrozit veřejný pořádek a vnést neklid do města. Poto přijali zákaz „demonstrativní a provokativní mluvy řečí německou na veřejných místech a nošení krojů tzv. Dürndlkostym“. Neuposlechnutí rady mělo být přísně potrestáno podle zákona.

Post Author: admin

Správce webových stránek města Ivančice. tel.: 546 419 435 e-mail: tichy@muiv.cz, muiv@ivancice.cz