16. 3. 1942

První transport Židů byl z Ivančic vypraven 11.3, druhý a třetí 15.3., 16.3. a poslední 5.4. 1942. Byla tenkrát neděle velikonoční. Středem Krumlovské ulice šel k nádraží tichý zástup většinou starších židovských občanů, vlekoucích s námahou kufry a rance. To opouštěli Ivančice poslední Židé. Šli na jistou smrt. V přední řadě šla skoro šedesátiletá Ida Pretznerová a po jejím boku synové Karel a Jan a za nimi klopýtal skoro sedmdesátiletý Salomon. Lidé na chodníku sledovali exodus posledních židovských spoluobčanů z Ivančic mlčky. Jeden z přihlížejících Vančáků však přece jen zvolal k houfu „TAK KAMPAK!?„. Bylo to ono známé drsné vanecké vtipkování za každou cenu. Okolostojící vtipálka hlasitě a hněvivě okřikli, aby držel hubu. Ida Pretzenerová však taky byla Vančačka, se k němu obrátila a ostře odpověděla: „Kam deme neska my, tam pudete po nás vy!„. V dalším projevu jí zabránil Karel, který ji objal kolem krku a cosi jí šeptal.

Post Author: admin

Správce webových stránek města Ivančice. tel.: 546 419 435 e-mail: tichy@muiv.cz, muiv@ivancice.cz