10. 6. 1942

Lidé potvrzovali svým podpisem lítost nad úmrtím říšského protektora. Podpisové archy, odsuzující atentát a vyjadřující „loyalitu k Říši a prezidentu dr. Emilu Háchovi“ byly vystaveny ve dnech 17. – 20. června na sekretariátu místního Národního souručenství.

Post Author: admin

Správce webových stránek města Ivančice. tel.: 546 419 435 e-mail: tichy@muiv.cz, muiv@ivancice.cz