Slavnostní otevření workoutového hřiště

Vzpomínáte si, jak jste v létě 2017 sbírali body pomocí aplikace EPP Pomáhej pohybem? Bylo dosaženo získání potřebného počtu „nasportovaných bodů“ a díky tomu Nadace ČEZ podpořila v Ivančicích v oblasti V Olších zbudování nového workoutového a fitness hřiště.

Hřiště bylo vybudováno a nyní nás čeká jeho slavnostní uvedení do provozu a jeho předání do užívání široké veřejnosti, i když v reálu je již využíváno dnes 🙂

Tímto Vás zveme na toto slavnostní otevření, které se uskuteční 21. března od 11:00 hodin za účasti zástupců města a zástupce Nadace ČEZ.

Post Author: admin

Správce webových stránek města Ivančice. tel.: 546 419 435 e-mail: tichy@muiv.cz, muiv@ivancice.cz