T.G. Masaryk v Ivančicích

Ač se v Ivančicích ve 20. a 30. letech odehrálo mnoho zajímavého a město uvítalo nejednu důležitou osobnost, pro většinu obyvatel se stala nejvýznamnější událostí v životě Ivančic návštěva prezidenta Republiky československé, T. G. Masaryka. Do Ivančic prezident zavítal podle předem připraveného programu ve středu 13. června 1928. Součástí článku jsou dobové fotografie … Uvítalo jej slavnostně vyzdobené město a Palackého náměstí zaplněné […]

Zpráva o činnosti Městské policie Ivančice za rok 2015

Za uplynulý rok 2015 bylo strážníky MěP Ivančice řešeno celkem 895 přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Jednalo se hlavně o nepovolené parkování na chodníku, kde to není povoleno dopravní značkou, nerespektování dopravního značení zákaz vjezdu, zákaz zastavení, zákaz stání, jízda na neosvětleném jízdním kole v noční době, překročení povolené rychlosti v obci, nerespektování dopravního značení zóna s omezeným […]

Zpráva o činnosti Městské policie Ivančice za rok 2013

Za uplynulý rok 2013 bylo strážníky MěP Ivančice řešeno celkem 740 přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Šlo hlavně o nepovolené parkování na chodníku, kde to není povoleno dopravní značkou, porušení zákazu vjezdu, zákazu zastavení, zákazu stání, překročení povolení rychlosti v obci, nerespektování zóny s omezeným stáním ve městě v době od 20,00 do 08,00 hod., nepovolené parkování na […]

Slavnostní předání čestného občanství města Ivančice Miloši Knorrovi

Ve středu, dne 23. června 2004 bylo slavnostně předáno čestné občanství Miloši Knorrovi. Celý text proslovu od místostarosty města Ivančice Jaroslava Pospíchala věnovaný této slavnostní příležitosti vám přináší ivančický informační portál v plném znění: Vážený pane generále ve výslužbě, vážený pane plukovníku ve výslužbě, váleční veteránové. Vážení hosté, Zastupitelstvo města Ivančice schválilo v roce 2003 na svém 6. zasedání […]

Přihlaste se na Grilfest 2017

hledá se soutěžní tým!

Využijte tuto mimořádnou šanci přihlásit se ještě se svým týmem a vyhrát jednu z několika hodnotných cen!

Mezinárodní soutěž grilovacích týmů se uskuteční v sobotu 23. září 2017 od 12 hodin na Palackého náměstí v Ivančicích před kostelem, prezence týmů a příprava na grilování již od 10:00 hod.

Startovné do soutěže se neplatí.

Pořadatel soutěže bezplatně zajistí maso, zeleninu, místo pro grilování, vodu, talíře a příbory na ochutnávky a ubrousky.

Zájemci, volejte co nejdříve: 546 419 418, popř. 546 419 412