Žádosti o kácení obecních stromů

Žádosti o kácení stromů na veřejných prostranstvích (městských pozemcích) podávejte nejpozději do 31. října 2017.

U žádostí podaných po tomto datu nejsme schopni zaručit, že předmětné stromy budou pokáceny v tomto období vegetačního klidu, tj. od 1.11.2017 do 31.3.2018.

Post Author: admin

Správce webových stránek města Ivančice.
tel.: 546 419 435
e-mail: tichy@muiv.cz, muiv@ivancice.cz