Výdej kalendářů JE Dukovany 2018-2019

Dvouletý stolní kalendář pro roky 2018-2019 je tematicky zaměřen na spolupráci elektrárny s regionem.  Jeho součástí jsou kromě svátků, nebo významných dnů také informace o tom, jak se chovat v případě mimořádné události, ať už by se týkaly například ohrožením extrémními povětrnostními vlivy a požáry, nebo například mimořádnou událostí  na JE Dukovany.

Mimo jiné proto obsahuje informace, jak se chovat v případě mimořádných událostí. Zopakovány jsou základní pokyny k varování, ukrytí, nebo evakuaci.

Výměna jodových tablet

Jodové tablety, kalendáře JE Dukovany, magnety s důležitými telefonními čísly a příručky pro obyvatele „Vaše cesty k bezpečí“ budou občanům, školám a firmám vydávány městem Ivančice v budově odboru sociálních věcí (za památníkem A. Muchy) v přízemí (místnost bude označena).

Termín výdeje: od 29. ledna do 9. února 2018,  v pracovních dnech od 8:00 do 17:00 hodin.

Kalendář, příručka a magnet pro jednu domácnost.

Jodové tablety 1 balení pro 1 osobu – prošlé tablety přineste sebou, u odebraných zajistíme jejich likvidaci v souladu se zákonem.

Platí pro obyvatele města Ivančice a všech jeho místních částí (Budkovice, Hrubšice, Řeznovice, Letkovice, Alexovice, Němčice).

Nemohoucím nebo starším občanům mohou vše vyzvednout příbuzní, známí, sousedi.

Post Author: admin

Správce webových stránek města Ivančice. tel.: 546 419 435 e-mail: tichy@muiv.cz, muiv@ivancice.cz