Uzavírka Jamolic do listopadu 2017

19.07.2017-30.11.2017 – silnice II/152 – místní komunikace, Jamolice, okr. Znojmo

Úplná uzavírka silnice II/152 v km cca 93,223 – 93,973 v k.ú. Jamolice, průjezdnost před obec Jamolice není možná.

Objízdná trasa vede před obce Dobřínsko, Dolní Dubňany, Horní Dubňany, Dukovany; Objížďka – bez rozlišení: silnice II/152 (ulice Brněnská), Moravský Krumlov, okr. Znojmo – silnice II/392, Dukovany, okr. Třebíč, přes: silnice III/4131 (Dolní Dubňany), silnice II/392 (Dukovany).
Objízdná trasa pro veškerou dopravu mimo linkovou osobní dopravu a IZS je vedena obousměrně přes obec Polánka, město Moravský Krumlov, obce Dobřínsko, Dolní Dubňany, Horní Dubňany a Dukovany. Mezi obcemi Jamolice a Dobřínsko a Jamolice – Dolní Dubňany je vedena doprava pouze pro BUS, vozidla IZS a vozidla dopravní obsluhy.

Vydal: Městský úřad Moravský Krumlov.

Post Author: admin

Správce webových stránek města Ivančice.
tel.: 546 419 435
e-mail: tichy@muiv.cz, muiv@ivancice.cz