Udržovací práce na řece Jihlavě

Povodí Moravy, a.s. oznamuje, že od 7. listopadu 2017 budou zahájeny udržovací práce na vodním toku Jihlava spočívající v odstranění nánosů z vodního toku Jihlava. Jedná se o úsek od lávky k prameništi po silniční most u firmy Ivacar.

Nejprve bude provedeno odtěžení  nánosů s uložením na svah vodního toku a následně po částečném proschnutí (promrznutí) budou odvezeny na pozemky ve vlastnictví Povodí Moravy s.p., v místní části Letkovice v prostoru  soutoku vodního toku Oslavy a Jihlavy na pravém břehu.

Nepředpokládá se odvoz zeminy v mokrém stavu, aby nedošlo ke znečištění místních komunikací ve městě Ivančice. K odvozu zeminy dojde až pravděpodobně v době zámrzu, s tím, že předpokládáme ukončení prací v měsíci leden 2018.

Rovněž tak nedojde do doby odvážení zeminy k významnému omezení pohybu osob a cyklistů podél vodního toku na levém břehu.

Post Author: admin

Správce webových stránek města Ivančice. tel.: 546 419 435 e-mail: tichy@muiv.cz, muiv@ivancice.cz