Rajhradská charita připravuje další Tříkrálovou sbírku

Začátek roku se neúprosně blíží a s ním je již tradičně spjata Tříkrálová sbírka. V období od 1. do 14. ledna budou malí koledníčci chodit ode dveří ke dveřím, zpívat o narození Páně a všem dobrým lidem vinšovat štěstí a zdraví.

Oblastní charita Rajhrad organizuje Tříkrálovou sbírku s úctou ke krásné tradici, kterou koledování přináší. Šíření křesťanského poselství nespočívá pouze v požehnávání příbytků, ale také v pomoci potřebným. Proto naši koledníčci s sebou nosí kasičku, do které přijímají dobrovolné dary z jednotlivých domácností. Ty pak v rajhradské charitě spočítáme a rozdělíme do projektů pomoci.

Loňský výtěžek nám pomohl rozšířit aktivity a činnosti Nízkoprahového centra pro děti a mládež Vata v Židlochovicích, které pomáhá řešit problémy mladé generace. Podařilo se nám zakoupit dodávku, díky které můžeme efektivně rozvážet humanitární pomoc lidem v nouzi v našem blízkém i vzdálenějším okolí. V Domě léčby bolesti s hospicem sv. Josefa jsme zmodernizovali rozlučkovou místnost, kde se pozůstalí loučí se svými zesnulými příbuznými.

Letošní výtěžek bychom rádi využili k vybudování nových jednolůžkových pokojů v hospici sv. Josefa a namontovali zde venkovní žaluzie, které ochrání pacienty před vysokými letními teplotami. U nás pečujeme nejen o pacienty, ale i jejich příbuzné. Úmrtím pro nás péče o pozůstalé nekončí, poskytujeme jim i nadále potřebnou oporu i případné rady. Pro tyto účely plánujeme vybudovat pietní místo, které bude sloužit jako zázemí pro truchlící. Mobilní hospic sv. Jana zase bude moct zakoupit potřebné pomůcky k poskytování lepší péče pro nevyléčitelně nemocné v jejich domovech.

V Oblastní charitě Rajhrad pomáháme na lokální úrovni. Možná jsou to i o vaši sousedi nebo známí, kteří využívají pečovatelskou službu, humanitární balíčky nebo našli oporu v hospicové péči. Díky příspěvkům dokážeme naši pomoc nejen udržet, ale zdokonalit ji tak, aby nikdo nestrádal.

Poděkování patří především všem dobrým lidem za to, že nám pomáhají poskytovat přímou pomoc a péči tam, kde je potřeba.

Mária Durkáčová, koordinátorka Tříkrálové sbírky za Oblastní charitu Rajhrad

Post Author: admin

Správce webových stránek města Ivančice. tel.: 546 419 435 e-mail: tichy@muiv.cz, muiv@ivancice.cz