Průzkum dopravního chování v České republice

Ministerstvo dopravy zahájilo v minulých dnech historicky první celostátní průzkum dopravního chování s názvem Česko v pohybu (tisková zpráva zde: https://www.mdcr.cz/). Ze všech domácností v ČR bylo náhodně vybráno až 40.000 domácností, které budou osloveny tazately agentury Focus s žádostí o účast v průzkumu. Průzkum po odborné stránce garantuje naše organizace – Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

První vlna průzkumu probíhá od poloviny září do konce listopadu 2017. Informace k průzkumu včetně kontaktních údajů jsou k dispozici na stránkách projektu – www.ceskovpohybu.cz, případně na facebooku @ceskovpohybu.

Tazatelé mají povinnost se prokázat průkazem agentury Focus.

Data z průzkumu Ministerstvo dopravy použije pro plánování rozvoje infrastruktury a další strategické kroky na celostátní úrovni.

Leták final

Post Author: admin

Správce webových stránek města Ivančice. tel.: 546 419 435 e-mail: tichy@muiv.cz, muiv@ivancice.cz