Přerušení dodávky elektřiny 16.05.2018

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy (rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací) bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne: 16.05.2018 od: 07:30 do: 11:30

Vypnutá oblast:
  • trafostanice Ivančice Prefa – ul. B.M. Kuldy, A. Muchy, V olších, U malovaného mlýna
  • trafostanice Němčice technické služby – ul. Černá a část ulic Ke Karlovu a Za hasičkou po hasičskou zbrojnici
  • trafostanice Alexovice Pod hájkem – Alexovice ul. Pod hájkem kromě bývalého KD a restaurace, Zahradní, U hřiště, Němčice MŠ a ul. Kpt. Jaroše, Školní, Nad kurty
  • provozy a zařízení napájené z trafostanice Němčice ZD (č.6217)
  • odběratelská trafostanice Ivančice vodárna prameniště (č. 6153)

 

 

Post Author: admin

Správce webových stránek města Ivančice. tel.: 546 419 435 e-mail: tichy@muiv.cz, muiv@ivancice.cz