Pojďte s námi uklidit Česko

V letošním roce se opět uskuteční dobrovolnická úklidová akce s názvem „Ukliďme Česko“. Jejím cílem je zbavit česká města, vesnice a přírodu volně odhozeného nepořádku, černých skládek a zároveň upozornit na dlouhodobě neřešenou problematiku černých skládek.

Organizátoři místních úklidů, tedy lidé, kteří na svá bedra vzali zodpovědnost za přípravu a realizaci jednotlivých akcí, jsou velmi různorodí. Z logiky věci snad nikoho nepřekvapí zapojení neziskových organizací a zájmových spolků úzce spjatých s přírodou a životním prostředím. Nejsou to však jen „ekologičtí aktivisté“, kteří se chtějí aktivně podílet na řešení problému černých skládek a nepořádku v Ivančicích a přilehlých místních částech. Jsou to především občané Ivančic a místních částí a lidé, kteří zde žijí.

Oficiální termín této akce připadá na první polovinu dubna. Po dřívějších zkušenostech, jsme opět zvolili termín úklidů poněkud dřívější, než nám nepořádky zarostou, a to od 16. do 29. 3. 2018.

Snažili jsme se vytipovat co nejvíce potřebných lokalit. Samozřejmě, že se asi na všechna místa nedostane. A to je právě šance pro ty z Vás, kteří se chtějí zapojit a vědí, kde by byla jejich ruka nejpřínosnější.

Lokality vytipované pro úklid:

16. – 29. března 2018

 • Ivančice – posezení U Šneka + regulace až k loděnici (Junák Ivančice)
 • Ivančice – Réna kolonie (zahrádkáři)
 • Letkovice – plocha pro Freestyle (občané)

 

16. března 2018

 • Ivančice – bývalá Panovského zahrada a kolem kolejí na Réně (Na Dvorečku)
 • Ivančice – od knihovny po ulici Větrná, areál GJB (GJB Ivančice)
 • Ivančice – park na Réně až po divadlo (ZŠ Vl. Menšíka)

 

17. března 2018

 • Ivančice – loděnice a blízké okolí (Junák Ivančice)
 • Ivančice – sv. Trojice, od školky na ulici Chřestová po ulici Rybářskou (Orel Ivančice)
 • Ivančice – úklid a prořez kolem kuželny, ulice Tyršová (KK Ivančice)
 • Ivančice – staré sídliště a pod starým sídlištěm schody a garáže (občané)
 • Letkovice – vedle Chemontu, soutok Jihlava Oslava (občané)
 • Letkovice – kolem silnice Letkovice – Oslavany (Cykloklub Ivančice)
 • Řeznovice – památník padlých (Ženy Řeznovice)

 

18. března 2018

 • Ivančice – od Střipáku po železňák (Lesní školka Za humny)
 • Ivančice – úklid kolem stadionu, kolejí a DHL (FC Ivančice)

 

19. – 23. března 2018

 • Řeznovice – kolem rybníčka a potoka (i-kompas, O děti postaráno)

 

19. března 2018

 • Ivančice – Kocberky (DTJ Ivančice)

 

23. března 2018

 • Ivančice – cesta kolem rozhledny Na Oklikách (BC 66 Ivančice)
 • Ivančice – cyklostezka (AC M. Krumlov)
 • Ivančice – kolem školy, pod Aventinem, slepé rameno (ZŠ TGM)
 • Ivančice – od Holuba, červený kříž, kostel sv. Jakuba, křížová cesta (KČT Ivančice)
 • Ivančice – lesní cesta od parkoviště nahoru k žel. Mostu (Beta ursus orientering)
 • Letkovice – kopec Bouchal a u křížku (SŠDOS)
 • Němčice – ZŠ, MŠ Němčice

 

24. března 2018

 • Ivančice – v rokli u bentonitu na Réně, zahrádkářská osada (ČZS Ivančice)
 • Ivančice – hřiště Malovansko (Volejbalistky Ivančice)
 • Ivančice – hřiště na Mřenkové ulici, potok, cestička kolem židov. hřbitova (SDH Ivančice)
 • Ivančice – od parku Réna kolem Ptačího hotelu na Střipák (Qok)
 • Ivančice – Dětský svět, za kostelem, Drůbežní trh až ke kolejím (Jednota bratrská)
 • Ivančice – kolem myslivny a serpentýn na Neslovice (Myslivci Ivančice)
 • Ivančice – cesta od penzionu ke křížku, kolem SVČ, Padochovská ulice, dětské hřiště nové sídliště (SVČ, Senior klub)
 • Ivančice – mlýnský náhon od rybníku Pancíř II po výtok do Jihlavy pod Rénou (MRS Ivančice)
 • Němčice – serpentýny (OV a SDH Němčice)
 • Alexovice – kaštanová alej, u fotbalového hřiště (občané)
 • Řeznovice – silnice k Pekárce a zpět kolem řeky k hřišti (OV Řeznovice)
 • Řeznovice – kolem řeky, fotbalové hřiště, multifunkční hřiště (Sportovní klub, Volejbal Řeznovice)
 • Budkovice – garáže, kolem osadního výboru (OV Budkovice, FC Budkovice)

 

29. března 2018

 • Ivančice – od červeného kříže dále k rokli (Orel Ivančice)

 

7. dubna 2018

 • Ivančice – Stromokruh, silnice od přejezdu ke Střipáku (Okrašlovací spolek)

 

8. dubna 2018

 • Ivančice – soutok Rokytné a Jihlavy, ploch před parkem Réna (HK Ivančice)

 

K těmto „velkým“ úklidům se přidružují ještě některé úklidy menší. Bude se tedy uklízet po celých Ivančicích a přilehlých místních částech. Organizátoři mohou termín svého úklidu pozměnit v závislosti na okolnostech.

Všichni, kterým tato akce připadá smysluplná a rádi by se na ní podíleli jako organizátoři místních úklidů, či jako dobrovolníci, se mohou zaregistrovat na webových stránkách www.UklidmeCesko.cz, kde získají všechny potřebné informace o projektu nebo na OISMaP (odboru investic, správy majetku a právním) MěÚ Ivančice, Ing. Lenka Nováková (tel.: 724 029 576).

Post Author: admin

Správce webových stránek města Ivančice. tel.: 546 419 435 e-mail: tichy@muiv.cz, muiv@ivancice.cz