Opravujeme autobusák

Od cca konce října do poloviny prosince 2017 bude probíhat oprava místní komunikace v prostoru autobusového nádraží.

Rekonstrukci si vyžádal stav vozovky v tomto prostoru, kdy za léta provozu došlo k vyjetí kolejí, ve kterých stála voda. Současně se budou opravovat i kanalizační vpustě.

Oprava se bude provádět postupně mezi jednotlivými nástupními ostrůvky BUS, takže si bude nutno hlídat, zda zrovna ten váš spoj neodjíždí z vedlejšího stanoviště.

Parkování pro osobní automobily zůstává na parkovišti před Besedním domem zachováno.

K částečnému omezení parkování dojde po straně kolem domů od Besedního domu až k prostoru u Tří kohoutů, kde přes provizorní nájezd budou v jedné etapě oprav najíždět autobusy od Bránic přes provizorní panelový vjezd. Obdobné omezení v tomto prostoru se týká parkovacích míst před obchody od zlatnictví po bufet.

Před započetím prací bude ještě několik dní předem umístěno dopravní značení.

Post Author: admin

Správce webových stránek města Ivančice. tel.: 546 419 435 e-mail: tichy@muiv.cz, muiv@ivancice.cz